Over IvH

Het Instituut voor Hechting (IvH) is een initiatief van Kirsten Minnen en is opgericht in maart 2012, naar aanleiding van de blijvende grote vraag naar een Nederlandstalige opleiding, in oktober 2012 zijn we gestart met de eerste opleiding Draagconsulent 1. Binnen het Instituut voor Hechting wordt dragen in een breder perspectief bekeken dan alleen het praktische. We kijken ook naar biologische en psychologische achtergronden in de diverse opleidingen. Na de opleiding Draagconsulent 1, 2 en 3 kunnen draagconsulenten zich specialiseren bij het Instituut, er zullen meer en meer cursussen bij komen die dit mogelijk maken. Naast de opleidingen vinden we het belangrijk om zorgprofessionals voor te lichten over de voordelen die dragen kan bieden. We voorzien hierin onder andere door een tweejaarlijks Draagsymposium te organiseren.

Kirsten Minnen

KirstenKirsten is oprichter en eigenaar van en docent bij het Instituut voor Hechting, de eerste door haar ontwikkelde Nederlandstalige opleiding voor Draagconsulent.

Ze is draagconsulent sinds 2008 via Lilababy, een van de eerste draagconsulenten in Nederland. Ze is gecertificeerd draagconsulent van Die Trageschule® Dresden sinds oktober 2009. Ze gaf vele consulten, ook aan ouders en kinderen waarvan een van de twee een speciale behoefte had, workshops en verzorgde lezingen en bijscholingen voor diverse kraamzorg organisaties. Ze organiseerde tussen november 2008 en november 2011 de opleidingen voor Die Trageschule® in Nederland. Kirsten is medeoprichter en voormalig voorzitter van de Vereniging van Draagdoekconsulenten en ook voormalig beheerder en eigenaar van het platform Dragen en Voeden. De afgelopen jaren woonde ze (inter-)nationale conferenties en symposia over dragen bij, naast vele nationale bijscholingen speciaal gericht op draagconsulenten. Ze was in juni 2013 een spreker op de eerste European Babywearing Conference in Bristol, United Kingdom.

Miluška Flooren-van Eekelen

Miluška doceert de opleidingen en cursussen in Nederland, beantwoordt e-mail, regelt een groot deel van de organisatorische kant van de cursussen en opleidingen en verwerkt de administratie die het met zich meebrengt.
Ze is draagconsulent sinds 2011 via Liefdevol Dragen. Ze is bezig met dragen onder andere in haar rol als voormalig bestuurslid en voorzitter van de medische commissie van de Vereniging voor Draagconsulenten (VDC), medeorganisator van het Draagsymposium in 2014 en moderator voor de FB groep Draagadvies van de VDC. Haar achtergrond als verpleegkundige en haar kennis van het menselijke lichaam komt goed van pas in de opleidingen en cursussen.

Ramona Verwer

RamonaRamona doceert samen met Elke de opleidingen en cursussen in België en ondersteunt bij het maken van het lesmateriaal.

Ramona is draagconsulent sinds 2012 via Draagvaardig. Ze is mede-eigenaar van het platform Dragen-en-Voeden, ouders vinden daar een enorme schat aan informatie betreffende borstvoeding, dragen en natuurlijk ouderschap. Ze heeft Taalwetenschap gestudeerd en doceert Nederlands als Tweede Taal. Ze zet naast haar doceervaardigheden ook haar kennis van de Nederlandse taal in bij het Instituut voor Hechting met betrekking tot het lesmateriaal corrigeren.

Elke Wellens

ElkeElke doceert samen met Ramona de opleidingen en cursussen in België en ondersteunt bij het maken van het lesmateriaal.

Ze is draagconsulent sinds 2012 via het Draagbeest. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in het geven van consulten en workshops. Ze zet zich actief in om dragen in België als geheel bekender te maken in haar rol als bestuurder voor Draagconsulenten Vlaanderen VZW, de Belgische tegenhanger van de Nederlandse Vereniging voor Draagconsulenten (VDC). Ze heeft diergeneeskunde gestudeerd in een ver verleden.

Dr. Ilse van Grevenhof

Ilseklein1 Ilse zorgt binnen het Instituut voor Hechting voor de wetenschappelijke input.

Ze is wetenschappelijk onderzoeker en helpt ons onderzoeken die gaan over dragen of waar dragen onderdeel van is in kaart te brengen. We hopen in de toekomst ook zelf gericht onderzoek te kunnen doen naar ergonomisch dragen. Ilse heeft daarnaast een creatieve kant die ze combineert met haar passie voor dragen, deze komt tot uiting bij Draagfoto.