Visie-Missie-Doelen

Visie
Een gezond hechtingsproces tussen ouders en kind is de basis voor het grootbrengen van verantwoordelijke en sociaal competente volwassenen. Als ouders investeren in de eerste jaren van het leven van hun kind, betaalt zich dat later niet alleen uit voor het individu maar voor de gehele gemeenschap.

In onze westerse maatschappij zijn deze feiten niet meer algemeen bekend. We zien een gebrek aan kennis en middelen over hechting. En dat leidt tot niet werkende adviezen en praktijken, onzekere ouders en onveilig of slecht gehechte kinderen.

Missie
Het Instituut voor Hechting wil veilige hechting tussen ouders en kinderen promoten en versterken. Wij streven ernaar om de kennis van hechtingsprocessen en de middelen waarmee een veilige hechting kan worden gevormd, te verbeteren. Belangrijke elementen hierin zijn dragen van kinderen, natuurlijk ouderschap en borstvoeding. Wij richten ons in het bijzonder op de rol van ergonomisch dragen hierin. Uiteindelijk streven wij naar een samenleving waarin een veilige gehechtheid weer de gemeenschappelijke standaard is.

Doelen

  1. Wij maken ouders en professionals bewuster van de theorie en praktijk van het ergonomisch dragen en welke rol het dragen kan innemen in hechtingsprocessen.
  2. Wij faciliteren de groei en verspreiding van kennis, gegevens en ervaringen onder professionals.

Middelen

  1. Bevorderen van hechting door voorlichting aan professionals en ouders op het gebied van ergonomisch dragen van kinderen.
  2. Trainen van draagconsulenten. Wij bieden hen een brede basis in kennis en ervaring. Draagconsulenten kunnen ouders ondersteunen bij het verkrijgen van een sterke band met hun kinderen. Veilig en comfortabel dragen staat hierin centraal.
  3. Het creëren van een (inter-)nationaal netwerk/platform waar ervaringen, literatuur en ideeën kunnen worden uitgewisseld tussen draagconsulenten en zorgprofessionals.