Draagsymposium – Dr. Henrik Norholt

Dr. Henrik Norholt

Dr. Henrik Norholt is lid van de World Association of Infant Mental Health. Hij behaalde een Ph.D. aan de LIFE faculteit van de Universiteit van Kopenhagen en is een inwoner van Kopenhagen, Denemarken. Hij bestudeerd sinds 2001 de effecten die het dragen van je baby heeft als het gaat om de psychische en motorische ontwikkeling dit door naturalistische studies.

Hij is actief betrokken bij de studie van huidig onderzoek en onderzoek gedaan in het verleden naar het dragen van je baby door zijn grote internationale netwerk van huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kinderpsychologen.

Hij werkt als hoofd van de afdeling wetenschap bij Ergobaby inc. Hij is een frequente spreker op diverse verloskundige meetings en conferenties en op plekken waar professionals die ouders begeleiden in babytijd samenkomen.

Hij zal nabijheid bekijken vanuit het perspectief van de neurowetenschappen.

Dr Henrik Norholt